VEEL GESTELDE VRAGEN

WAT IS DE WOZ-WAARDE?

De WOZ waarde is de waarde van een onroerende zaak per “waardepeildatum”. Deze waardepeildatum is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je op dat moment zit. Dus de WOZ waarde van 2013 is de waarde van een onroerende zaak perwaardepeildatum van 1 januari 2012.

WAAROM IN BEZWAAR TEGEN DE WOZ-WAARDE?

Het belang van de WOZ-waarde is niet alleen meer beperkt tot de lokale heffingen als de OZB (onroerendezaakbelasting) en waterschapslasten, maar strekt zich uit tot de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), venootschapbelasting en de schenk- en erfbelasting. Een kritische beoordeling van deze WOZ-waarde is dan ook geboden.Ga naar rekenvoorbeeld om te kijken wat uw voordeel kan zijn.

MIJN BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE WOZ-WAARDE IS NIET TOEGEKEND. WAT MOET IK DOEN?

Aan de hand van een quickscan zullen wij eerst controleren of wij het beroepschrift haalbaar achten. Indien wij van mening zijn dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kunnen wij namens u een beroepprocedure starten.

WOZ-WAARDE HOGER DAN HUIDIGE WAARDE?

Omdat we op het moment in een dalende markt zitten is de WOZ-waarde in de meeste gevallen hoger dan de huidige waarde van uw onroerendgoed. Dit komt omdat de waardepeildatum op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je op dat moment zit. Dit houd in datde WOZ-waarde gecorrigeerd moet worden met het dalingspercentage tot nu toe.

Voorbeeld:
Stel dat het dalingspercentage sinds waardepeildatum 1-1-2012 is -10%.
De huidige vrije verkoopwaarde waarde van uw onroerendgoed is € 300.000,–.
De WOZ-waarde voor belastingjaar 2013 (waardepeildatum 1-1-2012) is dan
€ 300.000 /0,9 = € 333.000,–

KAN IK NA HET VERLOPEN VAN DE BEZWAARTERMIJN NOG IN BEZWAAR?

Onherroepelijk vaststaande WOZ-beschikkingen  kunnen ambtshalve worden verminderd. Voorwaarde is, dat indien de WOZ-waarde meer dan 20% (met een minimumbedrag van  € 5000) te hoog blijkt te zijn vastgesteld, de WOZ-waarde ambsthalve wordt aangepast. Het loont dus altijd  serieus naar uw WOZ-waarde te laten kijken!

IK BEN HALVERWEGE HET JAAR EIGENAAR GEWORDEN VAN ONROERENDGOED. KAN IK NOG BEZWAAR MAKEN?

U kunt bij uw gemeente een beschikking op verzoek aanvragen. U krijgt dan een nieuwe beschikking op uw naam. Nadat u de beschikking in ontvangst heeft genomen heeft u weer 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan. Als dan uit een quickscan blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kunnen wij namens u een bezwaarprocedure starten.

IK HEB EEN WONING GEËRFD. KAN IK NOG BEZWAAR MAKEN?

Ja, dat is mogelijk. Wij kunnen namens u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. In de meeste bent u niet afhankelijk van de bezwaartermijn en kan er het gehele jaar bezwaar worden gemaakt. Neem contact met ons op en wij kijken samen met u wat voor u de beste oplossing is.

WANNEER ONTVANG IK MIJN BESCHIKKING?

De gemeente verstuurt bijna alle aanslagen eind januari of februari. Maar ook eind juni, eind september en eind december verstuurt ze aanslagen.

WANNEER DOET DE GEMEENTE EEN UITSPRAAK OP HET BEZWAARSCHRIFT?

Na het indiening van het bezwaarschrift heeft de gemeente tot uiterlijk 31 december 2013 de tijd om een uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Na deze termijn mag de gemeente nog gebruik maken van een redelijke termijn van uitstel. Hier moet de gemeente schriftelijk melding van maken

LAATSTE NIEUWS

  • Bijna driekwart van de huiseigenaren (73 procent) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet kunnen.   Dat maakte de … lees meer

  • Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder … lees meer

  • Niet meer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden wordt bepalend voor het berekenen van … lees meer


Ga naar inschrijfformulier