Woz-waarde volgens beschikking:
OZB eigenaar woning:
OZB tarief:
De juiste WOZ-waarde:
Tarief inkomstenbelasting:
Soort object:
Woning verkregen uit erfenis:
Restschuld op de woning:

Uw Voordeel


Op uw aanslag OZB:
Op uw aanslag inkomstenbelasting:
Op uw aanslag erfbelasting:

Uw fiscale voordeel


UW VOORDEEL

Met behulp van de belastingvoordeel calculator op deze pagina kunt u heel nauwkeurig uw voordeel berekenen(*). De calculator maakt gebruik van alle actuele tarieven voor het eigenwoningforfait, tarief voor de vermogensrendementsheffing en de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting.

Heeft u naar aanleiding van de berekening nog vragen, neem u dan gerust contact met ons op.

*Aan deze berekening kunnen geen rechten ontleend worden.