Nieuws

Huiseigenaren vinden stijging woningforfait onacceptabel

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73 procent) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet kunnen.

 

Dat maakte de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag bekend op basis van onderzoek onder ruim 20.000 leden.

 

Meer belasting betalen terwijl het huis in waarde is gedaald, gaat er bij de huizenbezitters niet in. ”Het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen”, stelt Eigen Huis.

 

Aanleiding voor de peiling onder de leden is de verhoging per 1 januari van het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait van 0,6 procent naar 0,7 procent van de WOZ-waarde.

 

Inkomens

Volgens Hans André de la Porte van Eigen Huis zijn huizenbezitters door de belastingverhoging minimaal 100 euro extra kwijt per jaar. Bij hogere inkomens en duurdere woningen loopt dit op in de ”honderden euro’s”.

 

De ”onverwacht forse stijging” van het eigenwoningforfait komt volgens Eigen Huis voor een deel door de sterke stijging van de huren in het afgelopen jaar. Dat de huurstijging daar via een vaste formule invloed op heeft is volgens André de la Porte een onbedoeld bijeffect en een onvolkomenheid in het systeem, ”die er zo snel mogelijk uitgehaald moet worden”.

 

Eigen Huis pleit ervoor dat het eigenwoningforfait dit jaar wordt bevroren. Ook wil de organisatie dat de Tweede Kamer de manier waarop het forfait wordt vastgesteld opnieuw onder de loep neemt.

 

VVD

Regeringspartij VVD heeft moeite met de verhoging van het percentage voor het eigenwoningforfait als gevolg van hogere huurprijzen nu het kabinet het scheefwonen aanpakt. Dat leidt tot hogere belasting voor eigenwoningbezitters en dat is volgens VVD-Kamerlid Barbara Visser een effect dat onbedoeld en ongewenst is.

 

Het eigenwoningforfait stijgt onder meer mee met de huurprijzen. Dat is al zo sinds 2001. De stijging van het forfait dit jaar van 0,6 procent naar 0,7 procent is volgens de VVD conform de regels.

 

Niet de bedoeling

Maar nu het kabinet het scheefwonen aanpakt, stijgen de huren en daarmee ook het forfait nog eens extra. En dus de lasten voor huizenbezitters in 2015. Dat was niet de bedoeling, zei Visser donderdag in een Kamerdebat.

 

Wat zij precies wil, werd in het debat niet helemaal duidelijk. Ze vroeg staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de ongewenste bijwerkingen te voorkomen.

 

De PVV weet wel precies wat er moet gebeuren: de stijging van het forfait is onaanvaardbaar en moet worden bevroren.

 

De SP verweet de VVD dat de relatie tussen huren en eigenwoningforfait al jaren geldt en “willens en wetens”‘ is gelegd. Nu het pijn gaat doen voor de huizenbezitters, begint de VVD te protesteren, hoonde de SP.

bron: nu.nl

Bestaande koopwoningen in juni bijna 10 procent goedkoper dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 8,2 procent goedkoper. Dit blijkt uit de index van het CBS en het Kadaster van de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in juni 2013 op hetzelfde niveau als eind 2002. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 21,0 procent.

In de eerste helft van 2013 wisselden 45 201 woningen van eigenaar. Dat is 22,8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Prijzen van duurdere woningtypen het meest gedaald

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in het tweede kwartaal van 2013 gemiddeld 8,5 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2012. De prijsdaling geldt voor alle woningtypen, maar wel in verschillende mate. De prijzen van vrijstaande woningen zijn met 10,4 procent het sterkst gedaald, gevolgd door die van twee-onder-een-kapwoningen met 9,2 procent. Appartementen en tussenwoningen hebben met een daling van ongeveer 7,5 procent het minst aan waarde ingeleverd.

Een derde minder woningen verkocht

In het tweede kwartaal van 2013 wisselden in totaal 22 111 woningen van eigenaar. Dat is ruim een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 34 628 woningen werden verkocht. De verkopen van hoek- en tussenwoningen zijn met 40 procent het sterkst gedaald. Bij de overige woningtypen varieerde de terugloop in het aantal transacties van 37 procent voor twee-onder-een-kapwoningen tot 29 procent bij appartementen. De sterke daling van de woningverkopen wordt deels veroorzaakt door een piek in het tweede kwartaal van 2012. Onzekerheid rond de continuering van de verlaagde overdrachtsbelasting heeft er toen mogelijk voor gezorgd dat potentiële woningkopers nog voor 1 juli 2012 een woning hebben gekocht.

bron: kadaster

Uitzondering WOZ-waarde voor serviceflats

Niet meer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden wordt bepalend voor het berekenen van de erfbelasting voor serviceflats.

Dit heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) woensdag besloten, zo laat het ministerie weten aan NU.nl.

 

Nabestaanden van bewoners van serviceflats betalen door een te hoge WOZ-waarde nu veelal een te hoge erfbelasting, zo erkent Weekers. Serviceflats zijn een woonvorm met zorgfaciliteiten die vooral bestemd zijn voor bejaarden of ouderen.

Een serviceflat levert bij de verkoop namelijk vaak veel minder op dan vergelijkbare woningen, vanwege de verplichting tot het betalen van (relatief) hoge servicekosten. De maatregel gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari vorig jaar, alleen als ‘de waarde in het economische verkeer in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde’, zo laat Weekers weten.

Uitzondering

Onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) had voor de maatregel gelobbyd. Het gaat alleen om een uitzondering voor serviceflats. Bij andere woningen blijft de WOZ-waarde van de huizen wel bepalend voor de hoogte van de ozb.

Belangenverenigingen als de VEH en Hypotheekshop hebben in de afgelopen tijd ook laten weten de WOZ-waarden van andere woningen te hoog te vinden.

Geen rekening

In veel gevallen zou er geen rekening worden gehouden met dalende huizenprijzen en bezwaarschriften hierover door gemeenten naast zich neer worden gelegd, aldus de belangenclub. Er staan met deze reden 70 gemeenten onder verscherpt toezicht, zo liet Weekers al eerder weten.

“Deze gemeenten hebben onvoldoende aangetoond dat zij inspelen op deze wijzigingen in de markt”, aldus Weekers. Via het verscherpte toezicht moet dit de komende tijd verbeteren.

Verrast

Weekers wijst er echter op dat de meeste huizenbezitters waarschijnlijk verrast zijn over hun WOZ-beschikking omdat  ‘de waarde nog enigszins na ijlt’. Dit komt omdat de waardepeildatum van de WOZ-waarde op een jaar vóór de ontvangst van de WOZ-beschikking ligt. Huizenbezitters krijgen hebben in 2013 dus een beschikking gekregen op basis van cijfers over 2012, toen de markt er wat slechter voor stond.

Tegen een WOZ-beschikking kan een woningbezitter binnen zes weken na ontvangst in bezwaar gaan.

In het afgelopen jaar heeft ongeveer 3 procent van de huiseigenaren dit gedaan. In 99,8 procent van de gevallen bleef de WOZ-waarde na het beroep overeind.

Weekers gaat de komende tijd nog op zoek naar een structurele oplossing voor de serviceflats, die per 1 januari 2014 in de regelgeving vast moet worden gelegd.

Bron: nu.nl

Plasterk wil overleg met VNG over stijging OZB

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt de stijging van de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 3,86% te hoog. De gemeenten overschrijden daarmee de norm (2,7%) die daarvoor was gesteld: 3% minus de correctie in verband met de overschrijding in 2012. Alle gemeenten samen halen daarmee meer OZB op dan is toegestaan. Voor de minister is dat aanleiding voor bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarmee reageert de minister op de vandaag bekend geworden cijfers van Coelo over de gemeentelijke lasten.

Positief is dat uit de cijfers van Coelo blijkt dat de stijging van het totaal van de gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, met 1,9% onder de inflatie blijft. De beperkte stijging van de woonlasten komt doordat de afvalstoffenheffing is gedaald en de rioolheffing maar beperkt is gestegen.
Bron: Rijksoverheid 9 april 2013

Gemeenten moeite met vaststellen WOZ-waarde

Steeds meer gemeenten hebben moeite met het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen en kantoorcomplexen. De Waarderingskamer heeft vorig jaar zeventig gemeenten onder extra toezicht geplaatst. Dat is dertig stuks meer dan een jaar eerder.

Volgens woordvoerder Ruud Kathmann van de Waarderingskamer hebben steeds meer gemeenten last van de bezuinigingen van het Rijk én de toenemende complexiteit van de woningmarkt.

,,De gemeenten vragen zich bijvoorbeeld af hoeveel geld ze nog kunnen vrijmaken voor de vaststelling van de WOZ”, zegt hij. ,,Als er te veel op dit werk wordt bezuinigd, heeft het consequenties voor de kwaliteit van de aanslagen.”

Bron: ED 9 maart 2013

Cultuurgrondvrijstelling paardenbedrijf

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de gemeente bij de waardering van een paardenbedrijf de cultuurgrondvrijstelling had moeten toepassen.

Het bedrijf, bestaande uit een woning met schuur, binnenbak, buitenbak, paardenboxen, losloopruimte en mestvaal. Verder maakt van de onroerende zaak deel uit een weiland dat wordt gebruikt voor ruwvoerwinning, beweiding en uitloop voor gemiddeld 12 tot 20 paarden.

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de gemeente bij de waardering van het paardenbedrijf de cultuurgrondvrijstelling had moeten toepassen. De rechtbank oordeelt dat de wijze waarop het weiland wordt gebruikt (telen van het gras voor de ruwvoervoeding en het voeden van de paarden) is aan te merken als weidebouw in de zin van art. 7:312 van het BW. Verder is er sprake van bedrijfsmatige exploitatie van de grond, nu er gelet op alle samenhangende activiteiten sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en tevens een winststreven.

Bron: Rechtbank Utrecht 26-04/13 (LJN: BZ8155).

“Wij kijken graag naar uw situatie ten aanzien van deze cultuurgrondvrijstelling, ook buiten de bezwaartermijn zijn er mogelijkheden om alsnog in bezwaar te gaan. Neem contact met ons op en wij zoeken voor u uit wat de mogelijkheden zijn.”

DTZ: te hoge WOZ-waarde moet aangepakt

Volgens DTZ Zadelhoff staat de te hoge WOZ-waarde het afwaarderen van vastgoed in de weg. ‘Door de te hoge WOZ-waarden die gemeenten vaststellen voor bedrijfsmatig vastgoed, kunnen beleggers hun vastgoed niet voldoende afwaarderen. Juist nu we te maken hebben met een te groot leegstaand aanbod, is afwaarderen van vastgoed noodzakelijk’, zegt Cuno van Steenhoven, bestuursvoorzitter van DTZ Zadelhoff.

Beleggers mogen slechts tot aan de WOZ-waarde afschrijven. Een reële WOZ-waarde is dan ook van groot financieel belang. In de praktijk is de WOZ-waarde – vooral die van grote kantoorobjecten – volgens DTZ Zadelhoff vaak te hoog getaxeerd. In de huidige markt worden nagenoeg geen onverhuurde kantoorobjecten van enige omvang verkocht. De taxatiewijzer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onderkent dit probleem. Ook de waarderingskamer heeft onderzoek gedaan naar WOZ-taxaties van grote kantoren. Maar tot concrete verbeteringen heeft dit nog niet geleid. Van Steenhoven: ‘Gemeenten gaan bij het vaststellen van de WOZ-waarde bij gebrek aan goede referentietransacties uit van vastgoed in verhuurde staat. Bij het corrigeren van deze waarde naar ‘lege staat’ gaat het mis. Het gat tussen verhuurd vastgoed en onverhuurd vastgoed is inmiddels zo groot geworden dat men komt tot een te hoge WOZ-waarde, die niet correspondeert met de reële waarde.’

Het belastingjaar 2011, met waardepeildatum 1 januari 2010, liet voor het eerst sinds de inwerkingtreding van de Wet WOZ een waardedaling zien. Maar ten opzichte van een jaar eerder daalde de WOZ-waarde met slechts 0,9 procent. Uit de eerste OZB-aanslagen van 2012 (met peildatum 1 januari 2011) blijkt ook nog geen significante daling. ‘De WOZ-waarden zijn daarmee dus onvoldoende afgewaardeerd. Het betreft bijna 850.000 bedrijfsgebouwen in Nederland. Een kritische beoordeling van de gemeentelijke WOZ-taxaties is op zijn plaats, zodat afwaardering fiscaal mogelijk blijft’, aldus Van Steenhoven.

Bron: Vastgoedmarkt

WOZ-waarde woningen openbaar

De WOZ-waarde van woningen wordt openbaar. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers wil woningbezitters daarmee meer inzicht geven in de waarde van hun eigen woning.

Nu kunnen woningeigenaren alleen onder strikte voorwaarden achter de WOZ-waarde van andere pand komen. Daardoor kunnen mensen de waardebepaling van hun huis maar moeilijk vergelijken. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de OZB en het eigenwoningforfait.

Volgens de bewindsman is de bepaling van de WOZ-waarde voor veel woningbezitters ‘abracadabra’. ‘Dit leidt bij veel burgers tot irritatie, omdat gemeenten soms lukraak een bedrag lijken vast te stellen.’ Staatssecretaris Weekers (Financiën) wil dat de WOZ-waarde van alle woningen openbaar wordt gemaakt. Hij hoopt ook dat zo minder bezwaarschriften worden ingediend. Weekers wil eerst advies vragen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Weekers maakte ook bekend dat het eigenwoningforfait volgend jaar met 9 procent omhoog gaat. De belasting die woningbezitters moeten betalen voor de waarde van hun woning gaat van 0,55 naar 0,6 procent. Deze 0,6 procent, die geldt voor woningen met een waarde van 75.000 tot 1,04 miljoen euro, moeten ze bij hun inkomen optellen. Het hogere forfait hangt samen met de dalende woningprijzen. Jaarlijks wil het kabinet ongeveer hetzelfde ontvangen uit het forfait. Woningeigenaren blijven per saldo dus ongeveer hetzelfde betalen.

WOZ daling

Voor het tweede achtereenvolgende jaar dalen de WOZ-woningwaarden en stijgt de onroerende zaakbelasting (OZB). Dit jaar is de gemiddelde woonwaarde 3,4 procent lager, terwijl de OZB in 2012 met gemiddeld 3,9 procent stijgt.

Dit blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis bij 114 gemeenten naar de gemeentelijke woonlasten in 2012. In ruim 90 procent van deze gemeenten gaan eigenwoningbezitters meer onroerende zaakbelasting betalen. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen daalt van 248.700 naar 240.100 euro. De gemiddelde aanslag voor onroerende zaakbelasting gaat van 241 euro in 2011 naar 250 euro in 2012.

De hoogste procentuele OZB-stijgingen komen voor in de gemeenten Noordoostpolder (+42 procent naar 265 euro), St Michelsgestel (+17,9 procent naar 360 euro) en Soest (+14,9 procent naar 268 euro). De rioolheffing stijgt in de onderzochte gemeenten met gemiddeld 4,3 procent. Betaalde een meerpersoonshuishouden dit jaar gemiddeld 183 euro aan rioolheffing, in 2012 wordt dat 191 euro. De afvalstoffenheffing daalt landelijk met 1,1 procent. Maar in Rotterdam stijgt de afvalstoffenheffing met 19,7 procent van 264 naar 315 euro. De gemeente Berkelland in Gelderland echter verlaagt deze heffing met 23 procent.

Al met al gaan de totale gemeentelijke woonlasten (onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in 2012 met 2,15 procent omhoog; van 684 naar 669 euro in 2011. Laren spant de kroon met een stijging van 11,7 procent (van 913 naar 1.020 euro). Schiedam is de een na grootste stijger met 10,6 procent (van 636 naar 703 euro), gevolgd door Rotterdam (+9,1 procent, van 628 naar 685 euro). Gemeenten waar de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens procentueel het meeste dalen zijn Veldhoven (-7,2 procent, van 575 naar 533 euro), Aalten in Gelderland (-5,9 procent, van 612 naar 576 euro) en het ook Gelderse Berkelland (-5,4 procent, van 833 naar 788 euro).

LAATSTE NIEUWS

  • Bijna driekwart van de huiseigenaren (73 procent) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet kunnen.   Dat maakte de … lees meer

  • Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder … lees meer

  • Niet meer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden wordt bepalend voor het berekenen van … lees meer


Ga naar inschrijfformulier