Woz-waarde volgens beschikking:
OZB eigenaar woning:
OZB tarief:
De juiste WOZ-waarde:
Tarief inkomstenbelasting:
Soort object:
Woning verkregen uit erfenis:
Restschuld op de woning:

Uw Voordeel


Op uw aanslag OZB:
Op uw aanslag inkomstenbelasting:
Op uw aanslag erfbelasting:

Uw fiscale voordeel


Ondernemers

“Ondernemers moeten doen waar ze goed in zijn, en dat is ondernemen”

Zowel een eigenaar als een gebruiker betaalt onroerendezaakbelasting (OZB). Het OZB-tarief voor bedrijfsonroerendgoed (bog) ligt vele malen hoger dan het OZB-tarief van woningen. Een verlaging van deWOZ-waarde levert dan ook al snel een groot voordeel op. Omdat de wetgeving rondom het bepalen van WOZ-waarden erg complex is, deels door de vele juridische uitzonderingen maar vooral ook door het taxatietechnische aspect, helpen wij u  dan ook graag om aan de hand van een gratis quiskscan te beoordelen of de WOZ-waarde van het vastgoed niet te hoog is vastgesteld.

Daarnaast geld voor een eigenaar/gebruiker nog, dat door het koppelen van de bodemwaarde aan de WOZ-waarde voor de afschrijving op het vastgoed een correcte vaststelling van deze WOZ-waarde van groots belang is.  De boekwaarde van het vastgoed kan door afschrijving nooit onder de bodemwaarde uitkomen. Voor vastgoed in eigen gebruik geldt dat de mogelijkheid tot afschrijven bestaat tot 50% van de WOZ-waarde. Een kritische beoordeling van deze WOZ-waarde is dan ook geboden.

Namens u kunnen onze WOZ-specialisten een bezwaarschrift en/of beroepschrift indienen tegen de te hoog vastgestelde WOZ-waarde. Indien wij het nodig achten, laten wij dit onderbouwen met een taxatierapport van een gecertificeerde taxateur die gespecialiseerd is in bedrijfsonroerendgoed.

Gezien onze eerste onderzoek, de quickscan, gratis is. Loont het dus altijd om eens te kijken naar de WOZ-waarde van het vastgoed. Neem via het contactformulier contact met ons op en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.  Maar u mag ons natuurlijk ook te allen tijde bellen.

LAATSTE NIEUWS

  • Bijna driekwart van de huiseigenaren (73 procent) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet kunnen.   Dat maakte de … lees meer

  • Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder … lees meer

  • Niet meer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden wordt bepalend voor het berekenen van … lees meer