• Uw gegevens:


  Bedrijfsnaam:  Aanhef:  Voorletter(s):  Tussenvoegsel:  Achternaam:  Telefoon vast:  Telefoon mobiel:  E-mail adres:  Object gegevens  Gemeente:  Straatnaam:  Huisnummer:  Toevoeging:  Postcode:  Plaats:  WOZ-gegevens


  Naam belastingplichtige:  Aanslagbiljetnummer:  Dagtekening aanslag:  Waardepeildatum:
  WOZ-waarde:  Extra gegevens


  Soort object:  De juiste waarde ()?  Waar had u de woning voor willen verkopen op door u ingevulde waardepeildatum


  Neem bij voorkeur contact met mij op per:


  Heeft u nog vragen, type dan hier uw bericht voor de WOZ taxateurs.

  Beveiligingscode: *

  captcha


INCOURANT

Incourante niet-woningen is de verzamelnaam voor alle objecten waar in de markt eigenlijk geen vraag naar is. Het gaat om grote industriële objecten, scholen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, nutsvoorzieningen, recreatieobjecten.

De waarde van incourante objecten wordt bepaald aan de hand van de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde van een onroerende zaak wordt bepaald door uit te gaan van de herbouwwaarde van die zaak. Dit is het bedrag dat moet worden betaald om een vergelijkbaar nieuw object te bouwen. Vervolgens moet overeenkomstig de leeftijd van het pand op de herbouwwaarde worden afgeschreven. Die afschrijving kan worden gesplitst in twee soorten afschrijving: een afschrijving door technische veroudering van het pand en een afschrijving door functionele veroudering van het pand.Er zijn voor de taxatie van incourante objecten meer gegevens noodzakelijk dan de gegevens die in het gemeentelijk bestand kunnen zijn geregistreerd. Hier gaat dan ook veel fout.

In de berekening van de WOZ-waarde moet rekening worden gehouden met:
-vervangingswaarde van de grond
-vervangingswaarde van de opstallen
-correctie technische veroudering
-correctie functionele veroudering
-werktuigen vrijstelling

Gezien de complexiteit van een taxatie van incourante objecten, wordt de WOZ-waarde in veel gevallenen dan ook niet correct vastgesteld. De gemeente houd weinig tot geen rekening met de hiervoor genoemde punten.

Laat uw WOZ-waarde dan ook gratis controleren door één van onze specialisten.

U mag ons te allen tijde bellen of maak gebruik van ons contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.