Woz-waarde volgens beschikking:
OZB eigenaar woning:
OZB tarief:
De juiste WOZ-waarde:
Tarief inkomstenbelasting:
Soort object:
Woning verkregen uit erfenis:
Restschuld op de woning:

Uw Voordeel


Op uw aanslag OZB:
Op uw aanslag inkomstenbelasting:
Op uw aanslag erfbelasting:

Uw fiscale voordeel


AGRARIËRS

Foto agrariers

De WOZ-waarde van uw agrarische vastgoed wordt gewaardeerd op basis van de agrarische taxatiewijzer. Hier wordt uitgegaan voor vaste waarden, hier gaat het dan ook vaak fout.

Bij de bepaling van deze WOZ-waarde moet o.a. rekening worden gehouden met de agrarische bestemming die op uw boerderij en de bijbehorende grond rust. Door ontwikkelingen in de landbouw komen veel oorspronkelijke agrarische onroerende zaken (boerderijen) beschikbaar voor ander gebruik. In de praktijk blijkt dat voor het gebruik voor woondoeleinden een veel hogere prijs betaald wordt, dan voor het gebruik voor agrarische doeleinden.

Bij een strikte scheiding op grond van het bestemmingsplan van gebruik voor agrarische doeleinden en voor woondoeleinden kunnen voor fysiek nagenoeg gelijke boerderijen geheel andere waarden gelden. Is deze scheiding er niet, dan kunnen hoge prijzen die voor woonboerderijen gelden ook gevolgen hebben voor de waarde van boerderijen die nog wel gebruikt worden als agrarisch object.

Bij de waardebepaling moet daarom dus zorgvuldig gekeken worden naar:
- de bestemming van boerderij en bijbehorende grond volgens het bestemmingsplan;
- het gebruik van de woning, is deze wel/niet gerelateerd aan het agrarisch bedrijf;
- in hoeverre wordt het niet-agrarisch wonen gedoogd door de gemeente;
- welk beleid hanteert de gemeente voor het wijzigen van een bestemmingsplan;
- moet de cultuurgrond vrijstelling worden toegekend;
- is er asbest aanwezig;
- wat is de bouwkundige staat van de gebouwen.

Gezien complexiteit en het feit dat de gemeente de WOZ-waarde bepaald op basis van de taxatiewijzer, wordt de WOZ-waarde in veel gevallenen dan ook niet correct vastgesteld. In veel gevallen houd de gemeente te weinig tot geen rekening met de hiervoor genoemde punten.

Laat uw WOZ-waarde van uw agrarische vastgoed dan ook gratis controleren door één van onze specialisten.

U mag ons te allen tijde bellen of maak gebruik van ons contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

LAATSTE NIEUWS

  • Bijna driekwart van de huiseigenaren (73 procent) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet kunnen.   Dat maakte de … lees meer

  • Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder … lees meer

  • Niet meer de WOZ-waarde, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden wordt bepalend voor het berekenen van … lees meer